חג שבועות

זהו תקציר זמני לעמוד הציורים של גח שובועות